Otvoren poziv za rezidencijalne programe u Pragu, Ljubljani i Pančevu


Multimedijalni centar Led art iz Novog Sada poziva vizuelne umetnike/ce i strip autore/ke iz Srbije da se prijave za drugi rezidencijalni program u okviru projekta “Remix Comix” koji će se održati u Pragu, Ljubljani i Pančevu.

Poziv je otvoren za po jednu umetnicu ili umetnika iz Srbije po rezidencijalnom programu, bez ograničenja po pitanju starosne dobi.

Organizator obezbeđuje smeštaj, putne troškove i honorar za odabrane učesnike rezidencije.

“Remix Comix” je projekat podržan od strane Evropske komisije kroz program Kreativna Evropa, i realizuje se u saradnji šest udruženja – MMC Led art Novi Sad, Lustr Fest Prag, Komunikart Pančevo, Forum Ljubljana, Zid teather Amsterdam i Fondacija Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022 Novi Sad.

Projekat ima za cilj da istraži lokalno kulturno nasleđe mikrosredina, specifične istorijske momente, značajne ličnosti, urbane legende i heroje iz kraja, i predstavi ih publici kroz formu stripa. Specifičnost projekta je u tome što će lokalno kulturno nasleđe sagledavati iz ugla socijalno osetljivih i ugroženih grupa, čiji će predstavnici/ce biti uključeni u rad sa umetnicima/cama.

AIR u Pragu biće održan od 1. do 14.07.2023. godine. Krajnji cilj ovog AIR programa je nastanak umetničkog dela u formi murala, izložbe i internet prezentacije. Od učesnika iz Srbije se očekuje da pre svega da doprinos u grafičkom oblikovanju i kreiranju tipografije za mural, odabiru elemenata za veb prezentaciju i dizajna pojedinih elemenata. Poželjno iskustvo u grafičkim tehnikama i štampi.

AIR u Ljubljani biće održan od 18.09. do 02.10.2023. godine. Tokom ovog AIR programa učesnici će raditi na izradi 2D skulpture od žičanih elemenata u formi stripa. Za potrebe ovog programa traže se pre svega vajari, sa iskustvom u radu na scenografiji.

AIR u Pančevu biće održan od 10. do 24.10.2023. godine. Ovaj AIR donosi saradnju sa osetljiviom grupom – starim osobama. Kroz rad sa korisnicima ustanove za brigu o starim licima učesnici će učestvovati u stvaranju umetničke instalacije kroz kolaborativni proces.

Na istom zadatku sarađivaće deset učesnika iz četiri države – Češke, Holandije, Slovenije i Srbije, tokom dve nedelje zajedničkog rada. Radni jezik rezidenata je engleski.

Za aplikaciju potrebno je poslati kratku biografiju i portfolio na engleskom jeziku, ili fotografije prethodnih radova (ne više od 5) na adresu remixcomixns@gmail.com do 24. marta 2023. godine u ponoć po lokalnom vremenu. Aplikacija za AIR u Pančevu može biti i na srpskom jeziku. U subjectu prijave naglasite za koji se rezidencijalni program prijavljujete.

O izboru dobitnice/dobitnika konkursa odlučivaće petočlana komisija sastavljena od predstavnika partnera projekta „Remix Comix. Imena dobitnika biće objavljena do 31.03. na sajtu Remix Comix projekta (baš ovom na kom se trenutno nalazite :)).


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com